Diensten

Aanbidding is een centrale plaats voor de gemeenschap van het leven. Rondom het Woord en de sacramenten (doop, huwelijk, etc … St. Scene) de gelovigen te verzamelen om te luisteren en delen, gebed en lofprijzing. De Waalse Kerk van Haarlem gebruikt voor zijn cult-collectie. Onze harten zingen voor u. De liturgie is geïnspireerd door de liturgie dat wordt gebruikt door de Hervormde Kerk van Frankrijk. De aanbidding begint op zondag om 10:30 uur in ons kerkgebouw, gelegen op Begijnhof 30 in Haarlem.

Lees meer