Diensten

Aanbidding is een centrale plaats voor de gemeenschap van het leven. Rondom het Woord en de sacramenten (doop, huwelijk, etc ... St. Scene) de gelovigen te verzamelen om te luisteren en delen, gebed en lofprijzing. De Waalse Kerk van Haarlem gebruikt voor zijn cult-collectie. Onze harten zingen voor u. De liturgie is geïnspireerd door de liturgie dat wordt gebruikt door de Hervormde Kerk van Frankrijk. De aanbidding begint op zondag om 10:30 uur in ons kerkgebouw, gelegen op Begijnhof 30 in Haarlem.

Lees meer