Wie zijn wij?

De Eglise Wallonne Haarlem is een protestantse gemeenschap in het hartje van Haarlem. Al meer dan 425 jaar wordt de protestantse eredienst van de Waalse Kerk Haarlem gevierd in een prachtig kerkgebouw, gebouwd rond 1262. Het is onlangs uitvoerig gerestaureerd en in volle glorie hersteld. In de kerk huist vandaag de dag een kleine, maar trouwe gemeenschap die eens per veertien dagen op zondag bijeenkomt voor een kerkdienst in de Franse taal. Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder Franse les, een Bijbelkring en een Franse kerstsamenzang.

De Waalse Kerk – er zijn nog twaalf Waalse gemeenten in Nederland- vormt vanouds een onderdeel van de Nederlandse Hervormde Kerk, sinds 2004 de Protestantse Kerk in Nederland. De Waalse gemeenten hebben onderling contact en Haarlem werkt nauw samen met Amsterdam.

We willen de gemeente toekomst geven door bestaande gemeenteleden te blijven boeien en binden en tegelijkertijd nieuwe gemeenteleden te interesseren en betrekken, als ook andere geïnteresseerden en buitenstaanders.

We willen de identiteit van de gemeente en het kerkgebouw verbreden en profileren in de stad. Altijd vanuit het Evangelie en met activiteiten die recht doen aan de Franse identiteit, het historische gebouw en de gemeenschap én de plek in de stad. Daarbij willen we een ‘open’ kerk zijn: zowel de gemeente als het gebouw.

Daarnaast wordt ook nadrukkelijk contact gezocht met andere PKN- gemeenten en andere gemeenschappen en instellingen in de stad.